Công ty cổ phần hệ thống giải pháp Think Next

  1. Hướng dẫn, góp ý

   Đề tài thảo luận:
   2
   Bài viết:
   2
   Mới nhất: Liên kết với Think Next admin, 2 Tháng tám 2012
   RSS
  1. Giải pháp quản lý nhân sự

   Giải pháp quản lý nhân sự Human Resources Management (HRM) cho doanh nghiệp.
   Đề tài thảo luận:
   1
   Bài viết:
   1
   Mới nhất: Phần mềm quản lý nhân sự... Think Next, 7 Tháng sáu 2012
   RSS
  2. Giải pháp IBM

   Giải pháp IBM, giải pháp ERP
   Đề tài thảo luận:
   4
   Bài viết:
   4
   Mới nhất: Introduction to BPM -... huynq, 15 Tháng tám 2013
   RSS
  3. Giải pháp Microsoft

   Giải pháp Microsoft (BCM, SharePoint, Dynamic CRM, Project Server, Exchange...)
   Đề tài thảo luận:
   157
   Bài viết:
   211
   Mới nhất: Microsoft Dynamics CRM for... Think Next, 25 Tháng bảy 2014 lúc 11:20
   RSS
  4. Giải pháp ảo hóa Virtualization

   Tư vấn và cung cấp giải pháp ảo hóa (Virtualization solutions) cho doanh nghiệp.
   Đề tài thảo luận:
   17
   Bài viết:
   20
   Mới nhất: IDC Cloud Partner... Think Next, 4 Tháng sáu 2014
   RSS
  5. Giải pháp SMS Marketing, VoIP

   Giải pháp SMS Marketing, SMS Gateway, xây dựng cơ sở hạ tầng VoIP Asterisk
   Đề tài thảo luận:
   38
   Bài viết:
   38
   Mới nhất: Starbucks triển khai chiến... huynq, 14 Tháng bảy 2014
   RSS
  6. Giải pháp Linux, Unix

   Giải pháp về hệ điều hành về Linux, Unix
   Đề tài thảo luận:
   29
   Bài viết:
   36
   Mới nhất: Tìm hiểu về biến môi trường... huynq, 14 Tháng sáu 2014
   RSS
  7. Giải pháp MFG/PRO - QAD Enterprise Application

   Giải pháp ERP MFG/PRO - QAD Enterprise Application, QAD Vietnam, MFG/PRO Vietnam
   Đề tài thảo luận:
   67
   Bài viết:
   90
   Mới nhất: [QAD] Error "HTTP Status 404... cuongtt, 21 Tháng bảy 2014
   RSS
  1. Tin công nghệ

   Đề tài thảo luận:
   49
   Bài viết:
   56
   Mới nhất: Sự khác biệt giữa gái chưa... trangle, 30 Tháng bảy 2014 lúc 15:25
   RSS
  2. Kiến thức quản trị DN

   Đề tài thảo luận:
   90
   Bài viết:
   101
   Mới nhất: Team work trangle, 27 Tháng bảy 2014 lúc 00:27
   RSS