QAD ERP - QAD Enterprise Application - CRM ERP - Manufacturing ERP Solution - SMS Marketing Vietnam - Mobile Application Developer Vietnam - Automotive ERP Business Solution - QAD Vietnam - Manufacturing Software - ERP Vietnam - Cloud ERP Solution

  1. Hướng dẫn, góp ý

   Đề tài thảo luận:
   3
   Bài viết:
   3
   Mới nhất: About the Think Next company admin, 15 Tháng tám 2014
   RSS
  1. Giải pháp quản lý nhân sự

   Giải pháp quản lý nhân sự Human Resources Management (HRM) cho doanh nghiệp.
   Đề tài thảo luận:
   1
   Bài viết:
   1
   Mới nhất: Phần mềm quản lý nhân sự... Think Next, 7 Tháng sáu 2012
   RSS
  2. Giải pháp IBM

   Giải pháp IBM, giải pháp ERP
   Đề tài thảo luận:
   4
   Bài viết:
   4
   Mới nhất: Introduction to BPM -... huynq, 15 Tháng tám 2013
   RSS
  3. Giải pháp Microsoft

   Giải pháp Microsoft (BCM, SharePoint, Dynamic CRM, Project Server, Exchange...)
   Đề tài thảo luận:
   166
   Bài viết:
   220
   Mới nhất: Maximizing sql 2012... cuongtt, 3 Tháng chín 2014
   RSS
  4. Giải pháp ảo hóa Virtualization

   Tư vấn và cung cấp giải pháp ảo hóa (Virtualization solutions) cho doanh nghiệp.
   Đề tài thảo luận:
   17
   Bài viết:
   20
   Mới nhất: IDC Cloud Partner... Think Next, 4 Tháng sáu 2014
   RSS
  5. Giải pháp SMS Marketing, VoIP

   Giải pháp SMS Marketing, SMS Gateway, xây dựng cơ sở hạ tầng VoIP Asterisk
   Đề tài thảo luận:
   39
   Bài viết:
   40
   Mới nhất: [Online] Developing iOS 7... huynq, 3 Tháng chín 2014
   RSS
  6. Giải pháp Linux, Unix

   Giải pháp về hệ điều hành về Linux, Unix
   Đề tài thảo luận:
   33
   Bài viết:
   48
   Mới nhất: Vài lệnh Linux xem thông tin... huynq, 27 Tháng tám 2014
   RSS
  7. Giải pháp MFG/PRO - QAD Enterprise Application

   Giải pháp ERP MFG/PRO - QAD Enterprise Application, QAD Vietnam, MFG/PRO Vietnam
   Đề tài thảo luận:
   85
   Bài viết:
   133
   Mới nhất: MFG/PRO QAD Enterprise... mastercherf, 19 Tháng chín 2014 lúc 10:28
   RSS
  1. Tin công nghệ

   Đề tài thảo luận:
   62
   Bài viết:
   70
   Mới nhất: Microsoft OneDrive lên đến... huynq, 20 Tháng chín 2014 lúc 15:25
   RSS
  2. Kiến thức quản trị DN

   Đề tài thảo luận:
   106
   Bài viết:
   119
   Mới nhất: Đừng lãng phí tuổi 20 ở các... trangle, 10 Tháng chín 2014
   RSS