Công ty cổ phần hệ thống giải pháp Think Next

  1. Hướng dẫn, góp ý

   Đề tài thảo luận:
   2
   Bài viết:
   2
   Mới nhất: Liên kết với Think Next admin, 2 Tháng tám 2012
   RSS
  1. Giải pháp quản lý nhân sự

   Giải pháp quản lý nhân sự Human Resources Management (HRM) cho doanh nghiệp.
   Đề tài thảo luận:
   1
   Bài viết:
   1
   Mới nhất: Phần mềm quản lý nhân sự... Think Next, 7 Tháng sáu 2012
   RSS
  2. Giải pháp IBM

   Giải pháp IBM, giải pháp ERP
   Đề tài thảo luận:
   4
   Bài viết:
   4
   Mới nhất: Introduction to BPM -... huynq, 15 Tháng tám 2013
   RSS
  3. Giải pháp Microsoft

   Giải pháp Microsoft (BCM, SharePoint, Dynamic CRM, Project Server, Exchange...)
   Đề tài thảo luận:
   118
   Bài viết:
   147
   Mới nhất: Các thành phần và chức năng... mastercherf, 23 Tháng tư 2014 lúc 23:22
   RSS
  4. Giải pháp ảo hóa Virtualization

   Tư vấn và cung cấp giải pháp ảo hóa (Virtualization solutions) cho doanh nghiệp.
   Đề tài thảo luận:
   14
   Bài viết:
   17
   Mới nhất: Cloud Computing Reference... mastercherf, 16 Tháng tư 2014
   RSS
  5. Giải pháp SMS Marketing, VoIP

   Giải pháp SMS Marketing, SMS Gateway, xây dựng cơ sở hạ tầng VoIP Asterisk
   Đề tài thảo luận:
   37
   Bài viết:
   37
   Mới nhất: Giải pháp xếp hàng thông minh... huynq, 15 Tháng mười hai 2013
   RSS
  6. Giải pháp Linux, Unix

   Giải pháp về hệ điều hành về Linux, Unix
   Đề tài thảo luận:
   16
   Bài viết:
   22
   Mới nhất: Linux shell scripting:... huynq, 3 Tháng tư 2014
   RSS
  7. Giải pháp MFG/PRO - QAD Enterprise Application

   Giải pháp ERP MFG/PRO - QAD Enterprise Application, QAD Vietnam, MFG/PRO Vietnam
   Đề tài thảo luận:
   50
   Bài viết:
   72
   Mới nhất: Serialization, Item... cuongtt, 23 Tháng tư 2014 lúc 10:30
   RSS
  1. Tin công nghệ

   Đề tài thảo luận:
   32
   Bài viết:
   35
   Mới nhất: Ngủ ngoan nhé ông già hưu trí... trangle, 9 Tháng tư 2014
   RSS
  2. Kiến thức quản trị DN

   Đề tài thảo luận:
   59
   Bài viết:
   67
   Mới nhất: Những dấu hiệu sau đây có thể... huynq, 22 Tháng tư 2014 lúc 01:11
   RSS