QAD ERP - QAD Enterprise Application - CRM ERP - Manufacturing ERP Solution - SMS Marketing Vietnam - Mobile Application Developer Vietnam - Automotive ERP Business Solution - QAD Vietnam - Manufacturing Software - ERP Vietnam - Cloud ERP Solution

  1. Hướng dẫn, góp ý

   Đề tài thảo luận:
   3
   Bài viết:
   3
   Mới nhất: About the Think Next company admin, 15 Tháng tám 2014
   RSS
  1. Giải pháp quản lý nhân sự

   Giải pháp quản lý nhân sự Human Resources Management (HRM) cho doanh nghiệp.
   Đề tài thảo luận:
   1
   Bài viết:
   2
   Mới nhất: Phần mềm quản lý nhân sự... lynghi2015, 5 Tháng mười 2014
   RSS
  2. Giải pháp Microsoft

   Giải pháp Microsoft (BCM, SharePoint, Dynamic CRM, Project Server, Exchange...)
   Đề tài thảo luận:
   188
   Bài viết:
   250
   Mới nhất: [Video] Giới thiệu các video... huynq, 18 Tháng mười hai 2014 lúc 14:43
   RSS
  3. Giải pháp ảo hóa Virtualization

   Tư vấn và cung cấp giải pháp ảo hóa (Virtualization solutions) cho doanh nghiệp.
   Đề tài thảo luận:
   19
   Bài viết:
   23
   Mới nhất: Hướng dẫn cài đặt XenServer 6... huynq, 13 Tháng mười một 2014
   RSS
  4. Giải pháp SMS Marketing, VoIP

   Giải pháp SMS Marketing, SMS Gateway, xây dựng cơ sở hạ tầng VoIP Asterisk
   Đề tài thảo luận:
   46
   Bài viết:
   57
   Mới nhất: [infographic] growing demand... huynq, 18 Tháng mười hai 2014 lúc 10:33
   RSS
  5. Giải pháp Linux, Unix

   Giải pháp về hệ điều hành về Linux, Unix
   Đề tài thảo luận:
   37
   Bài viết:
   53
   Mới nhất: Lệnh cut trong Linux Khôii Nguyên, 16 Tháng mười một 2014
   RSS
  6. Giải pháp MFG/PRO - QAD Enterprise Application

   Giải pháp ERP MFG/PRO - QAD Enterprise Application, QAD Vietnam, MFG/PRO Vietnam
   Đề tài thảo luận:
   102
   Bài viết:
   155
   Mới nhất: Evaluate QAD Cloud ERP mastercherf, 18 Tháng mười hai 2014 lúc 17:23
   RSS
  1. Tin công nghệ

   Đề tài thảo luận:
   73
   Bài viết:
   82
   Mới nhất: Happy XMas huynq, 17 Tháng mười hai 2014 lúc 14:48
   RSS
  2. Kiến thức quản trị DN

   Đề tài thảo luận:
   134
   Bài viết:
   164
   Mới nhất: Tập trung những QUOTE hay và... trangle, 18 Tháng mười hai 2014 lúc 16:12
   RSS