QAD ERP - QAD Enterprise Application - CRM ERP - Manufacturing ERP Solution - SMS Marketing Vietnam - Mobile Application Developer Vietnam - Automotive ERP Business Solution - QAD Vietnam - Manufacturing Software - ERP Vietnam - Cloud ERP Solution

  1. Hướng dẫn, góp ý

   Đề tài thảo luận:
   3
   Bài viết:
   3
   Mới nhất: About the Think Next company admin, 15 Tháng tám 2014
   RSS
  1. Giải pháp quản lý nhân sự

   Giải pháp quản lý nhân sự Human Resources Management (HRM) cho doanh nghiệp.
   Đề tài thảo luận:
   1
   Bài viết:
   2
   Mới nhất: Phần mềm quản lý nhân sự... lynghi2015, 5 Tháng mười 2014
   RSS
  2. Giải pháp IBM

   Giải pháp IBM, giải pháp ERP
   Đề tài thảo luận:
   4
   Bài viết:
   4
   Mới nhất: Introduction to BPM -... huynq, 15 Tháng tám 2013
   RSS
  3. Giải pháp Microsoft

   Giải pháp Microsoft (BCM, SharePoint, Dynamic CRM, Project Server, Exchange...)
   Đề tài thảo luận:
   168
   Bài viết:
   219
   Mới nhất: Bản quyền phần mềm Microsoft,... hienle, 14 Tháng mười 2014
   RSS
  4. Giải pháp ảo hóa Virtualization

   Tư vấn và cung cấp giải pháp ảo hóa (Virtualization solutions) cho doanh nghiệp.
   Đề tài thảo luận:
   17
   Bài viết:
   20
   Mới nhất: IDC Cloud Partner... Think Next, 4 Tháng sáu 2014
   RSS
  5. Giải pháp SMS Marketing, VoIP

   Giải pháp SMS Marketing, SMS Gateway, xây dựng cơ sở hạ tầng VoIP Asterisk
   Đề tài thảo luận:
   41
   Bài viết:
   42
   Mới nhất: Quy trình gửi tin nhắn Thương... Think Next, 8 Tháng mười 2014
   RSS
  6. Giải pháp Linux, Unix

   Giải pháp về hệ điều hành về Linux, Unix
   Đề tài thảo luận:
   33
   Bài viết:
   48
   Mới nhất: Vài lệnh Linux xem thông tin... huynq, 27 Tháng tám 2014
   RSS
  7. Giải pháp MFG/PRO - QAD Enterprise Application

   Giải pháp ERP MFG/PRO - QAD Enterprise Application, QAD Vietnam, MFG/PRO Vietnam
   Đề tài thảo luận:
   85
   Bài viết:
   133
   Mới nhất: MFG/PRO QAD Enterprise... mastercherf, 19 Tháng chín 2014
   RSS
  1. Tin công nghệ

   Đề tài thảo luận:
   67
   Bài viết:
   76
   Mới nhất: Pháo hoa nổ tạo thành hình... hienle, 16 Tháng mười 2014 lúc 10:32
   RSS
  2. Kiến thức quản trị DN

   Đề tài thảo luận:
   116
   Bài viết:
   129
   Mới nhất: Phương pháp quản lý tiền theo... hienle, 16 Tháng mười 2014 lúc 22:21
   RSS